حوزه های فعالیتی استودیو

حوزه فعالیتی

استودیو معماری دید نو گروهی از معماران ، طراحان ،سازندگان و متفکران ایرانی عامل در زمینه های معماری ،شهرسازی ،طراحی داخلی و پژوهشی می باشد که در سال 2015 به رهبری محسن حوضی (معمار ،طراح ، متولد 20 فبریه 1984) تاسیس شد. استودیو با طراحی پروژه ها ی متعدد و کسب جوایز در مسابقات داخلی و بین المللی رسما فعالیت حرفه ای خود را اغاز کرد و باگذشت زمان و تولید پروژه هایی در ایران و دیگر کشور ها سعی بر توسعه هرچه بیشتر خود دارد.معماری با توجه به عرصه کنونی مدام در حال تغییر است و فضاهای تولیدی با توجه به عرصه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،از نظر کیفیت فضایی رو به دگرگونی می باشد.ما سعی بر خلق فضاهایی داریم که همگام با این تغییرات ،عرصه های دیگر و همچنین کنش های انسانی موجود در ان را نیز در برگیرد .استودیو بر این اصل استوار است که یک فضا با رفتارهای داخل ان اعم از انسان ،گیاه ،حیوان و … شکل می گیرد و تمام سعی مان بر تولید فضاها و حجم هایی که علاوه بر زیبایی ،پویای لازم برای زندگی کردن را نیز داشته باشد.

مراحل انجام پروژه

  • ملاقات و قرارداد
  • ایده پردازی
  • طراحی و خلاقیت
  • ساخت و اجرا

کارفرما پس از انتخاب ما برای انجام پروژه ، در اولین ملاقات حضوری یا سفارش آنلاین اطلاعات اولیه طرح از کارفرما دریافت شده و بر اساس آن پیشنهادها، نحوه اجرا و قیمت آن به کارفرما اعلام می گردد. کارفرما پس از مطالعه ی این موارد اقدام به عقد قراداد بصورت حضوری یا آنلاین کرده و کلید انجام پروژه دراستودیو معماری دید نو زده می شود.

پس از عقد قرارداد باتوجه به پروژه و موقعیت قرار گیری آن یک سناریویی از تولید ایده شکل می گیرد و با بررسی های لازم در نهایت یک ایده بر اساس بسیاری از فاکتور های پروژه انتخاب و دست مایه ای برای طراحی می شود.

معماری با توجه به عرصه کنونی مدام در حال تغییر است و فضاهای تولیدی با توجه به عرصه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،از نظر کیفیت فضایی رو به دگرگونی می باشد.ما سعی بر خلق فضاهایی داریم که همگام با این تغییرات ،عرصه های دیگر و همچنین کنش های انسانی موجود در ان را نیز در برگیرد .استودیو بر این اصل استوار است که یک فضا با رفتارهای داخل ان اعم از انسان ،گیاه ،حیوان و … شکل می گیرد و تمام سعی مان بر تولید فضاها و حجم هایی که علاوه بر زیبایی ،پویای لازم برای زندگی کردن را نیز داشته باشد.

در این مرحله ما به دو صورت می توانیم عمل کنیم ، یا با دادن نقشه های اجرایی به کارفرما (البته با در خواست کارفرما) او را برای ساخت راهنمایی کنیم و یا ساخت و اجرای پروژه را خودمان انجام دهیم که ترجیح ما همین مورد می باشد که در این روش آنچه را که طراحی کردیم عینا اجرا خواهیم کرد.

آمار و ارقام

0

ساعت کاری

0

پروژه تکمیل شده

0

کانسپت

0

پروژه های در حال ساخت
استودیو معماری دید نو